Oude Kerk Oosterbeek

Geschiedenis

Geschiedenis Oude Kerk

Rond het jaar 1000 voeren monniken uit Duitsland de Rijn af om het Christendom te verspreiden. Bij Arnhem troffen ze restanten aan van een Romeins fort. Ze vervoerden de brokken tufsteen op een vlot naar Oosterbeek. Daar, bij een doorwaadbare plek in de rivier, bouwden ze een eenvoudige zaalkerk. Dit is de oorsprong van de huidige Oude Kerk. Een 10de eeuwse pré-romaanse kerk en als zodanig de oudste nog in gebruik zijnde kerk van ons land. De ouderdom is af te lezen aan de tri-absidale koorafsluiting, zichtbaar in de vloer. Omdat de bevolking groeide werd er in de loop der eeuwen flink aangebouwd. In de vijftiende eeuw een groter gotisch koor, in de negentiende eeuw twee zijbeuken. In deze vorm bood de kerk plaats aan 700 personen. Diverse kenmerken uit het verleden zijn nog in de kerk te bewonderen. Het leprozenvenster, waardoor mensen met besmettelijke ziekten de kerkdiensten konden volgen. Een eeuwenoude pot, die gebruikt is bij het inwijdingsritueel.

In september 1944 begon Operatie Market Garden. Helaas is het niet gelukt om de Rijnbrug in Arnhem te veroveren. Oosterbeek lag in het hart van het slagveld. De geallieerden leden grote verliezen en konden geen stand houden. De Oude Kerk was het laatste steunpunt, voordat zij zich moesten terugtrekken over de rivier. De pastorie, naast de kerk, was ingericht als noodhospitaal. De Oude Kerk werd zwaar beschadigd.

Na de oorlog werd besloten een kerk te bouwen in het centrum van Oosterbeek, de Goede Herderkerk, nu Uitvaartcentrum Mijnhart. De Oude Kerk werd teruggebracht in zijn romaanse vorm. In 1949 werd de kerk weer in gebruik genomen. Het gebouw deed weer jarenlang dienst als godshuis van de Nederlands Hervormde Kerk. Per 1 januari 2007, bij de fusie van de Hervormde Gemeente Oosterbeek-Wolfheze en de Gereformeerde Kerk Oosterbeek werd dat de PKN-gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 

Bij de renovatie 2013/2014 werd het gebouw volledig toegankelijk voor gehandicapten en de sanitaire voorzieningen zijn gemoderniseerd. Daardoor is het gebouw nu multifunctioneel en wordt veelvuldig gebruikt voor rouw- en trouwdiensten, concerten, lezingen en rondleidingen. De kerk heeft een maximale capaciteit van 175 personen.

Er zijn geen wekelijkse zondagsdiensten in het kerkgebouw.