Oude Kerk Oosterbeek

Nieuws

Ter informatie: in tegenstelling tot wat in het kerkblad BijEen is vermeld is er 09 juni 2024 GEEN kerkdienst in de Oude Kerk. Voor de dienst bent u welkom in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek.

09 juni Zin op Zondag

Zondag 9 juni treedt vocaal ensemble Amusing op. Het a capella repertoire van Amusing is veelzijdig en afwisselend. Het strekt van klassieke tot moderne(re) driestemmige liederen, sommige met een knipoog of ludieke bewerking. Ze vertellen graag zingend korte verhaaltjes, vaak met een grappige of serieuze moraal.

Vocaal ensemble Amusing

Aanvang 17.00 uur; toegang: Vrijwillige Bijdrage

februari 2024: Kistorgel

Dankzij een gulle gift hebben wij eind december 2023 de beschikking gekregen over

een zogenaamd kistorgel, bestemd voor de Oude Kerk. Dit kleine pijporgel staat nu voor in de kerk.

Wij zijn bijzonder blij met dit prachtige instrument en willen het graag aan u presenteren.


Afscheid voorzitter mw Brouwer – Eisingh

Op 13 december 2023 heeft onze voorzitster het stokje neergelegd. Na bijna tien jaar als voorzitster voor de Oude Kerk droeg zij haar taak over aan de nieuwe voorzitter. 

In 2015 waren Jaap Koert en Ada van der Valk heel blij dat Dinie  het voorzitterschap op zich nam. Dinie was alsvoorzitter een voortrekker. Ze heeft héél véél gedaan! Ze was ook actief betrokken bij de actie om reguliere kerkdiensten in de Oude Kerk te behouden. (helaas niet gelukt) Ze was ook een voor(aan)staander om de Oude Kerk als plek van betekenis voor de kerkgemeenschap en Oosterbeek te behouden. Als voorvrouw was ze zeer actief. Zij was aanspreekpersoon voor de bezoekers, de groepen, de gidsen, het realiseren van de vitrine met de Staten Bijbel, het mede uitgeven van twee boeken over het gidsenwerk en de Oude Kerk. Te veel om allemaal op te noemen. het bestuur  sprak hun dankbaarheid uit voor het vele werk dat is verzet, Zij wenst haar alle goeds toe. Dinie dankt voor de mooie woorden en wenst de nieuwe voorzitter veel succes.


Aantreden voorzitter Jos Jansen

De nieuwe voorzitter per 13 december 2023  is Jos Janssen,
Hij is een Brabantse boerenzoon, komt uit de regio van Son en is van katholieke komaf.  Hij kijkt graag buiten de vertrouwde kring en heeft een grote historische belangstelling.  Ook bij Son waren luchtlandingen. Het spreekt hem aan om de aandacht voor de Oude Kerk te helpen bevorderen. Het is een belangrijk gebouw en dient zorgvuldig in stand te worden gehouden. Hij wil zich daar graag voor inzetten.  Hij heeft in verschillende functies gewerkt. Als makelaar, maar ook in een landbouw organisatie, in de accountancy en als belastingadviseur. Hij is goed ingevoerd in zaken zoals anbi status en andere stichtingsperikelen.


 Vrijwilligers gezocht

In de Oude Kerk staan de gidsen de bezoekers steeds gastvrij te woord. Zij leiden bezoekers rond, proberen eventuele vragen te beantwoorden. Naast deze taken zijn er ook vrijwilligers welkom voor o.a. het bemensen van het winkeltje en om de films te laten zien. Er is altijd een ervaren gids in de buurt.

Omdat er meer menskracht nodig is om alles in goede banen te leiden en wij in september vaker geopend zijn zoeken we dringend naar nieuwe vrijwilligers. En ook als je uitsluitend in de maand september een paar middagen mee wilt helpen zijn we al heel blij, dus meld je aan en voel je van harte welkom!

Tel. 06 22 11 85 04 of Mailadres info@oudekerkoosterbeek.nl 


 Predikantenbord bijgewerkt

Eeuwenlang al hangen er grote zwarte borden in de Oude Kerk in Oosterbeek. Daarop staan in prachtige ‘gouden’ letters alle namen van voorgangers in de Hervormde Gemeente door de eeuwen heen, de eerste dateert uit de Middeleeuwen.  Deze borden hangen vrij hoog en normaal gesproken is het even turen om ze te kunnen lezen. Onlangs kwamen ze heel dichtbij omdat kunstenaar Albert Ziëck ze kwam ophalen. In zijn atelier in Renkum heeft Ziëck de laatste actuele tekst toegevoegd. Vanaf 1 mei, wanneer de kerk weer drie middagen per week open is voor bezoekers (woensdag, donderdag en zondag), is het resultaat te zien. U bent van harte welkom!