Oude Kerk Oosterbeek

Scholenproject

Scholenproject

Doelgroep: Basisschool leerlingen groep 6 t/m 8

Aanleiding

Stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft in samenwerking met de Stichting Cultuureductie van de Gem. Renkum www.cesisrenkum.nl een programma gemaakt voor leerlingen van het basisonderwijs, om hen kennis te laten maken met de Oude Kerk.Stichting Vrienden van de Oude Kerk had al een dvd gemaakt, waarin de geschiedenis van de kerk speciaal verteld wordt voor kinderen.  De Paasbergschool, die vlakbij de Oude Kerk ligt, is hier enthousiast als Pilot mee begonnen. De leerlingen van groep 6 hebben meegedacht bij het maken van dit project. Hiervoor zijn de leerlingen een keer naar de Oude Kerk geweest, hebben daar rond gekeken en uitleg gekregen. Tevens hebben ze de speciaal voor kinderen gemaakte DvD over de geschiedenis van de kerk bekeken. Daarna volgde een gesprek in de klas over hun ervaringen. De leerlingen vertelden wat ze hebben meegekregen van het bezoek en daarmee filterden ze de voor hen interessante informatie. Als na verwerking kwamen ze met het idee om zelf een korte animatie te maken over ‘iets’ uit de Oude Kerk.

 Doelstellingen: 

  • De leerlingen onderzoeken de geschiedenis van de Oude Kerk en nemen zo kennis van de lokale historie.
  • De leerlingen maken kennis met stop-motion of stop-frameanimatie filmtechnieken.

    Het project sluit aan bij kerndoel:

  • De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
  • De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdsvakken: monniken en ridders en wereldoorlogen.
  • De leerlingen leren beelden te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van andere te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

  Over de Oude Kerk

De Oude Kerk in Oosterbeek is een 10e eeuwse pré-romaanse kerk en als zodanig de oudste nog in gebruik zijnde kerk van ons land. Bij de herstelwerkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog kwam de hoge ouderdom van dit gebouw aan het licht. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 speelde dit gebouw een cruciale rol. Het was één van de laatste steunpunten van de Airbornetroepen voordat zij zich over de rivier moesten terugtrekken. Nog steeds en vooral tijdens de jaarlijkse herdenkingen, blijkt dat voor de veteranen en hun familie deze kerk een pelgrimsoord geworden is.

Voor een voorbeeld: klik op Animatiefilm