Algemene Informatie

Begin 2011 is de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek opgericht. 

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u het "Plan van aanpak 2013 - 2018" inzien. Er is een nieuw Beleidsplan in ontwikkeling, maar mede door de coronamaatregelen loopt dat enige vertraging op.

Doelstelling:


a. Het bijdragen aan de instandhouding van de historische, religieuze, sociale en culturele waarde van het bij de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze in eigendom en beheer zijnde kerkgebouw De Oude Kerk aan de Benedendorpseweg 134 te Oosterbeek. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken is er uiteraard geld nodig. Wij zijn dan ook blij met een bijdrage. Via deze link wordt u doorverwezen naar de pagina Donaties en Giften

 

17 april 2020 Geschonken rhododendrons geplant. 

Ds. Oebele van der Veen en zijn vrouw Arianne hebben aan de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze en de Stichting Vrienden van de Oude Kerk een aantal rhododendrons aangeboden als afscheidscadeau. Ds. Van der Veen gaat komende zomer met emeritaat. Op 17 april hebben Oebele en Arianne onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de kerkelijke gemeente, vertegenwoordigers van de SVOK en een aantal buurtgenoten het laatste exemplaar geplant. Pieter Stolwijk, voorzitter van de Kerkenraad, bedankte mede namens de SVOK, Oebele en Arianne. De rhodondendrons zullen een blijvende herinnering zijn aan de ruim 24 jaar dat Oebele predikant in Oosterbeek-Wolfheze is en was. 

   

                            

 

27 november 2019

Vrijwilligers graven geul t.b.v. nieuwe buitenverlichting. Mede door de verkoop van het boekje ter gelegenheid White Ribbon Mile, waarvan de opbrengst door de organisatoren bestemd was als bijdrage aan buitenverlichting van de kerk.