Algemene Informatie

Begin 2011 is de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek opgericht. 

 

Doelstelling:


a. Het bijdragen aan de instandhouding van de historische, religieuze, sociale en culturele waarde van het bij de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze in eigendom en beheer zijnde kerkgebouw De Oude Kerk aan de Benedendorpseweg 134 te Oosterbeek. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken is er uiteraard geld nodig. Wij zijn dan ook blij met een bijdrage. Via deze link wordt u doorverwezen naar de pagina Donaties en Giften